14 Mayıs 2009 Perşembe

Doç Dr. Ergin AYANBildiği Yabancı Diller: Almanca , İngilizce ve FarsçaORDU ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

E-MAİL: alpsunkar@hotmail.com

TEL: 0539 84885430452 5174440

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ


Adı ve Soyadı: Ergin AYANÜnvanı : Doç. Dr. (27 Şubat 2009)


DereceAlanÜniversiteYılLisansTarih Öğretmenliği BölümüMarmara Üniversitesi1991Yüksek LisansOrtaçağ tarihiİstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1994DoktoraOrtaçağ tarihiMarmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü1999

Görevler:


Görev UnvanıGörev YeriYılOkutmanKocaeli Üniversitesi1997-1999Okutman

Yrd. Doç. Dr.Yrd. Doç. Dr.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Ortak Dersler
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,


Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1999-2000

2000- 20062006-

İdari Görevler:Bölüm Başkanlığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Ordu Fen-Ed. Fakültesi , 2000-2001Dekan Yardımcılığı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen-Ed. Fakültesi, 2001-2005Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü : Ordu Üniversitesi, 2006-2007Bölüm Başkanlığı Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2007-Bildiği Yabancı Diller


Almanca , İngilizce ve Farsça bilmektedir.

TEZLERa) Ayan, E., Willermus Tyrensis’in Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum (Denizaşırı Ülkelere Yapılan Seferlerin Tarihi) Adlı Eserinin XV., XVII. Ve XVIII. Kitaplarının Türkçe Çevirisi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 1994. Danışman Prof.Dr. Işın DEMİRKENTb) Ayan, E., Horâsân ve Çevresindeki Oğuz Boyları, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul 1999. Danışman Prof. Dr. Hüseyin SALMAN

ESERLER:a) Makaleler

1) “Osmanlı Devletinin Kuruluşu”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 1999, Sayı 13, s. 277-286.


2) “Atatürk’ün Kültür Konusundaki Hedefleri”, Atatürk’ün Cumhuriyetin İlanından Sonraki Hedefleri Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999 (Atatürk Araştırma Merkezi Yayını), s. 157-168.


3) “İslam Kaynaklarına Göre Oğuzların Tarih Sahnesine Çıkışları”, Doç. Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı, Sakarya 2000 (Sakarya Üniversitesi Yayını), s. 200-228.


4) “Tarih Açısından Nevruz’un Tahlili”, Orkun, Mart 2001, sayı 37, s. 18-21.


5) “Harezmşah Atsız’ın Divanından Çıkmış Bazı Münşeatın Muhtevası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Şubat 2001, Sayı 130, s. 227-230.


6) “Tarih ve Milli Kimlik”, Orkun, Temmuz 2001, Sayı 41, s. 16-20.


7) “Fransisken Rahiplerin Moğollara Elçilik Seyahati Polonyalı Benedict’in Şifahi Raporu”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Aralık 2001, Sayı 135, s.105-110.


8) “Haçlıların Moğollarla İttifak Teşebbüsleri”, Türk Kültürü, Ekim 2001, Sayı 462, s. 580-589.


9) “Tarih ve İdeoloji”, Trabzon Türk Ocağı Bülteni, Şubat 2002, Sayı 38, s. 20-23.


10) “Harezmşah Tekiş’in Divânından Çıkmış Bazı Münşeatın Muhtevası”, Türk Kültürü, Mart 2002, Sayı 467, s. 155-163.


11) Anadolu’da Moğol Hâkimiyeti’nin Sonu”, Türk Kültürü, Ağustos 2002, Sayı 472, s. 449-465.


12) “Gazneli Sultan Mahmûd’un Mirası”, Türk Kültürü, Temmuz-Ağustos 2001, Sayı 495-496, s. 662-668.13) “Tarih Felsefesi (I)”, Orkun, Eylül 2004, Sayı 79, s. 24-27.14) “Tarih Felsefesi (2), Orkun, Ekim 2004, Sayı 80, s. 38-41.15) “Cengiz’den Önce Tatarlar”, Tarih ve Düşünce, Eylül 2004, Sayı 52, s. 38-44.16) “Tarihi Kaynaklar Işığında Börte Çine ve Alan Kuva Efsaneleri (1)”, Orkun, Mart 2005, Sayı 85, s. 34-37.


17) “Tarihi Kaynaklar Işığında Börte Çine ve Alan Kuva Efsaneleri (2)”, Orkun, Nisan 2005, Sayı 86, s. 44-47.


18) “Trabzon Dukalığı: Gabras Ailesi”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon 2007, s. 55-66.


19) “Hun ve Avar Adlarının Anlamı Hakkında”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul 2005, Sayı 13, s. 225-236.20) “Selçukluların İslâmı Kabulü”, Tarih ve Düşünce, Temmuz-Ağustos 2005, Sayı 61, s. 36-50.


21) “Danişmendname’de Trabzon”, Trabzon Tarihi Sempozyumu, Trabzon Mayıs 2006.


22) “Danişmendname’de Samsun”, Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, Samsun 2006, s. 609-622.


23) “Selçukluların Oğuz-Türkmen Siyaseti”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 165, s. 23-33.


24) “Merâgâ Atabegi Arslan Aba Hasbeg”, Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2007, Sayı 13, s. 133-146.


25) “Türkiye Selçukluları’nda Köle Emîrler (II): Şemseddîn Yavtaş”, Omeljan Pritsak Armağanı (A Tribute to Omeljan Pritsak), Sakarya 2007, s. 471-482.


26) “Ermeni-Haçlı İşbirlikleri”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, 2007, Sayı 26, s. 49-71.27) “Büyük Selçuklu Sultânlarının Siyâsî Evlilikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, Mart-Nisan 2008, Sayı 173, s. 109-128.


28) “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Yıkılış Süreci”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri, Sakarya Haziran 2008, s. 83-106.29) “Türkiye Selçukluları Devleti’nin Yıkılış Süreci”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri, Sakarya Haziran 2008, s. 107-130.30) “Irak Selçuklu Sultanlarının Evlilikleri”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2008, Cilt 10, Sayı 1, s. 151-165.31) “Ordu Medreseleri”, Giresun Tarihi Sempozyumu, Giresun 2008.32) “Sultan Alparslan’ın Ermeni-Gürcü Siyaseti”, Karadeniz, Nisan 2009, Sayı 2, s. 9-29.


33) “Türkiye Selçukluları’nda Köle Emirler (I): Mübarizeddin Çavlı”, Karadeniz, Temmuz 2009, Sayı 3, s. 125-139.34) “Horasan ve Maveraünnehir’de Din Alimleri ve Mutasavvıflar”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Vol. 2/9 Fall 2009, s. 358-376.


35) “Merâgâ Atabegi Aksungur (I.) El-Ahmedili”, History Studies, Volume 1/1, 2009, s. 161-178.36) “ÜNAL, Fatih, Ayneddin Ahmerov’un Kazan Tarihi”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research,Vol 3/10, Winter 2010, s. 688-690.37) “Türkiye Selçukluları’nda Köle Emirler (III): Emineddin Mikael”, Karadeniz, Sonbahar 2009, Sayı 4, s. 9-18.


38) “Alman Subaylarının Hatıratlarına Göre Çanakkale’de Mustafa Kemal”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research,Vol 3/11,Sping 2010, s. 92-102.


39) “EKİNCİ, İlhan, Fırat Ve Dicle’de Osmanlı İngiliz Rekabeti (Hamidiye Vapur İdaresi), asil Yayınları, Ankara 2007, ISBN: 978-9944-135-51-1, 411 s.”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research,Vol 3/11,Sping 2010, s. 649-651.Kitaplar:1-Ayan, E., Moğolların Büyük Hanına Seyahat, (Wilhelm Von Rubruk’tan çeviri), Ayışığı Yayını, İstanbul 2001.2-Ayan, E., Moğol Tarihi ve Seyahatnâme (Plano Carpini’den çeviri), Derya Kitabevi, Trabzon 2001.


3-Ayan, E., Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Oğuz İsyanı, Kitabevi Yayını, İstanbul 2007.


4- Ayan, E., Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği (1143-1163), Karadeniz Dergi yayınları, Ankara 2009.


5-Ayan, E., Ortadoğu’da Yap-Boz, Karadeniz Dergi yayınları, Ankara 2010.


6-Ayan, E., Mütârekeden Mücâdeleye, Karadeniz Dergi Yayınları, Ankara 2010.G. Panel, Konferans, Açık Oturum söyleşi, Gazete Yazıları


· “Tarihten Ders Almak”, Kocaeli Gazetesi, 16 Haziran 1999.


· “Atatürkçü Düşüncede Atatürk İlkeleri”, Ordu Valiliği Hizmet İçi Semineri, 2000.


· “Tarih Açısından Nevruz Bayramı”, Perşembe Haber Gazetesi, Mart 2001.


· “Bolluk Devleti”, Perşembe Haber Gazetesi, Nisan 2001.


· “Pusulasız gemi”, Perşembe Haber Gazetesi, Haziran 2001.


· “Ermeni Sorununa Bakış”, 06 Şubat 2001 tarihli Rotary Kulübü Toplantısında Konferans.


· Rektörlük Oluruyla Ordu radyo Televizyon (ORT) kurumunda ayda bir “Mor Masa” adlı açıkoturum programının yöneticiliği, 2004-2005.


· “Ermeni Meselesi”, Ordu-Perşembe Halk Eğitim salonu, 2003.


· “Ermeni Meselesinin Kökenleri Hakkında Panel, Ordu Aybastı 2005.


· “Ermeni Meselesi”, Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konferans, 2006.


· “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Çanakkale Savaşları”, Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Konferans, 2007.


· “Kıbrıs Meselesi”, Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Konferans, 2008.


· “Atatürk’ün Son Yılları ve Ölümü”, Ordu Üniversitesi’nde Konferans, 10 Kasım 2009.


· “Alman Subaylarının hatıratlarına Göre Çanakkale’de Mustafa Kemal”, Ordu Üniversitesi’nde Konferans, 18 Mart 2010.


· “Tarih Açısından Nevruz’un Tahlili”, Ordu Üniversitesi’nde Panel, 22 Mart 2010.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder